Miljöpolicy

miljopolicy_licens_1170x285px

Nu lämnar vi fossil diesel

Nytt drivmedel reducerar våra koldioxidutsläpp!

Vi går nu över till HVO som är ett enkelt, klimatsmart och ekonomiskt alternativ till fossil diesel. Detta medför att vi minskar våra koldioxidutsläpp med drygt 1000 ton/år.

Erbjuda och utveckla transporttjänster

Varubud Åkeri AB skall erbjuda och utveckla transporttjänster med hänsyn tagen till den miljöpåverkan som uppstår i samband med denna verksamhet.

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

Eskilstuna, 2016-01-29

Daniel Johansson / VD

Varubud åtar sig:

  • att hela vår verksamhet skall arbeta mot ständiga förbättringar
  • att öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda
  • att förebygga föroreningar som verksamheten åstadkommer
  • att minska miljöeffekterna från våra fordon
  • att upprätta miljömål som följs upp och revideras
  • att i tillämpbara delar följa aktuell miljölagstiftning