ADR / Farligt gods

Transporter med högt ställda krav

farligt_gods


Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport. Våra ADR-transporter ställer väldigt höga krav på fordonet, chauffören och transportförberedelserna. Till vårt förfogande har vi tillgång till säkerhetsrådgivare för transport på väg. Flertalet av våra fordon är dessutom ADR-utrustade och de flesta förare har ADR-bevis. Om du har frågor så ring gärna eller skicka ett e-postmeddelande till adressen nedanför. 

  • Skriftliga instruktioner
  • Tillstånd till transport av farligt avfall
  • Lastning och lossning

Telefon: 016-51 40 00