Lagring / Omlastning

Tillgång till både varm- och kyllager

6a


Hos Varubud Åkeri AB finns tillgång till både varm- och kyl/fryslager samt utrymme för kundsortering och packning. Vi sorterar, packar och levererar i dag en mängd olika produkter som profilkläder, giveaways, färdigmat, elektronikmaterial och olika typer av produkter till slutkund. Vi hanterar även returbackar och returpall. Med ett separat larmat nattfack finns det möjlighet till lossning dygnet runt i både varmlager och kyllager.

  • Möjlighet att förvara och distribuera större partisändningar
  • Larm- och kameraövervakning
  • Lastning och lossning nära E20

Telefon: 016-51 40 00