Affärsidé

Vi erbjuder transporter från dörr till dörr i Mälardalen. I samverkan med kunden optimerar vi lösningar. Genom ständig förbättring av vår egen verksamhet ska vi alltid uppnå eller överträffa kundernas krav vad gäller kvalitet och leveranssäkerhet. Detta med minsta möjliga miljöpåverkan.

Se filmen om varubud

Fakta om företaget

Varubud Åkeri AB har idag femtiofem anställda och 32 enheter som lastar från 500 kg upp till 35000 kg. Dessa ombesörjer lokala transporter inom Eskilstuna kommun, fasta turer i Södermanland, Västmanland, Närke och Stockholm och även längre transporter vid behov. Vi transporterar allt från paket och kylda livsmedel till pallgods och byggvaror. Vi har även två kranbilar som kan leverera mer skrymmande och tungt gods.

Under 2008 flyttade vi in i nya lokaler på Lilla Kjulavägen 91. Där har vi lagerhotell och terminal med möjlighet till omlastning av bilar. Våra kunder kan även få hjälp med lagerhållning och orderplock av kylt, fryst och varmgods. Vi distribuerar även kylda och frysta livsmedel i vårt distributionsområde. Vi hämtar gods hos olika leverantörer till vår egen kylterminal i Eskilstuna.

Under åren 2014-2021 har vi byggt ut vår anläggning med två ytterligare lagerbyggnader och försett våra fastigheter med solceller vilket gör att vi producerar drygt 70% av den el vi förbrukar.

1997 - 2021 tilldelades företaget AAA för högsta kreditvärdighet av Dun och Bradstreet Sverige. Företaget har ökat omsättningen från 2,4 miljoner år 1995 till 40,5 miljoner 2020. 

Vi är i full gång med att ta fram ett ledningssystem för kvalitet, miljö och trafiksäkerhet i samarbete med Sveriges Åkeriföretag. Detta gör att vårt arbete uppfyller standarder enligt ISO 9001 och ISO 14001. Läs vår miljöpolicy >>

Historik

Företaget startade redan 1946 och övertogs 1961 av Albin Johansson som då var en av landets första bilskoleinstruktörer. Redan 1969 följde Lars-Erik sin far i spåren och började i företaget. Vid den tiden fanns det en mindre skåpbil och verksamheten rullade på under några år. 

1981 tog Lars-Erik Johansson över företaget. Albin fanns dock kvar i företaget och var verksam till sin bortgång 1989 då han var 85 år. Därefter skötte Lars-Erik driften själv till 1995. Vid den tiden fanns det fyra lastbilar varav en mindre. 

1995 var det dags för tredje generationen Johansson. År 2000 blev sedan Daniel Johansson delägare efter fem år i företaget. År 2008 fanns fjorton bilar i trafik och vi flyttade in i nya egna lokaler med garage, kontor och lager för åkeriets kunder. 

2014 byggde vi ut nästa etapp med en större terminal, kyllager och varmlager. 

2018 installerade vi solceller på våra fastigheter, Anläggningen är på 176400W solceller som förväntas producera ca 145400 kWh/år

2020-2021 byggde vi ut med ytterligare 1450kvm lager och gårdsplanen med 7000kvm vilket skapar fina uppställningsytor med bra förutsättningar för ordning och reda

Vår inriktning har alltid varit att i huvudsak transportera gods åt industri och handel i Eskilstuna. Men idag har kundkretsen växt och livsmedelstransporter har fått en allt större del i företagets omsättning. Varubud Åkeri AB samarbetar idag med ett hundratal kunder. Bland dessa kan nämnas Anva, Axfood, Bevego, Boxon, Frigoscandia, Lantmännen Ceralia, Mälarchark, Ntex och Skånska Byggvaror.

Våra lokaler

Vi finns idag i egna lokaler på Lilla Kjulavägen 91 i Eskilstuna. Där finns idag garage, verkstad, kontor och lager. Vi har möjlighet att ta emot alla typer av gods för lagring under kortare eller längre tid. Vi har också lastkaj för omlastning och utkörning av gods från andra speditörer.

Budbilar

Vi har fyra stycken budbilar som lastar 650kg och max storlek på kolli är en EUR-pall som är en meter hög. Dessa används till bud inom hela Sverige och direktbilar i hela Skandinavien. Två av dem är utrustade med kylaggregat.

Våra fyra lätta lastbilar används för distribution på turtrafiken, lokala frakter i Eskilstuna och direktbilar över hela Skandinavien. De är utrustade med bakgavellyft och kyl-och värme-aggregat. De lastar ca 750kg och 5-6 pallar.

 

Lastbilar

Vi har sammanlagt tjugotre tunga lastbilar, var och en med en lastkapacitet på 12-21 pallar. Lastförmågan varierar från 4 till 15 ton.

Alla tunga lastbilar har bakgavellyft, några har dessutom öppningsbara sidor i lastskåpet och kyl-och värmeaggregat. Vi har även två stycken släpvagnar med öppningsbar sida för större partier och volymer.

De flesta fordon är utrustade för transport av ADR och vi har även tillstånd för transport av farligt avfall. Vi har även två kranbilar för transport av mer skrymmande och tunga leveranser.